Damjan Himarjot vetëtima broshur nga Odhise K. Grillo dhe Lec Shkreli (il.) Botuar në Tiranë nga "Toena", në vitin 2000. Faqe 16. ISBN 99927-1-310-0