Daniele Novara (Piacenza, 1957) është një pedagog italian autor i disa veprave mbi mësimdhënien dhe arsimin.