Dekoroimi është zbukurimi i një objekti apo shprehja e mirënjohjes personave për veprime shembullore.