Delvina në shekuj : monografi me autor Gëzim Sala dhe redaktor Thoma Dhima. Botuar në Gjirokastër nga "Argjiro" në vitin 2011. Faqet e librit 146.