Demografia e Shteteve - Maroku

Popullsia e Marokut është e përbërë nga berberë dhe arabë. Berberët kanë mbi 5000 vjet qe jetojne ne Marok. Arabet e pushtuan Marokun ne shekullin e shtate dhe ndryshuan perberjen etnike te popullates. Sot shumica e marokeneve jane myslimane. Ne Marok jeton gjithashtu nje minoritet i vogel hebrenjsh. Studimet e fundit tregojne se popullata e Marokut është gjenitikisht me afer me popujt e gadishullit iberik se sa me popujt e Lindjes se Mesme apo Saharase.