Derivatet karboksilike janë acide organike, kanë formulë të përgjithshme R-COOH dhe Ar-COOH.

Struktura e grupit karboksilik

Përbëhen prej dy grupeve funksionale :

Grupi KARBOnilik R—C=O
Grupi hidroKSIL —OH

Karboksil - Derivatet karboksilike

Ndarja

Redakto

Derivatet karboksilike ndahen në dy grupe kryesore.

Në bazë të natyrës

Redakto
  • Alimfatike ( CH3 COOH )
  • Aliciklike ( C6H11 COOH )
  • Aromatike ( C6H5 COOH )

Në bazë të grupeve hidroksilike

Redakto
  • Monokarboksilike
  • Dikarboksilike
  • Trikarboksilike
  • ...
  • Polikarboksilike