Desperate Housewives është një seri dramatike amerikane, krijuar nga Marc Cherry, që u transmetua së pari herë më 3 tetor 2004ABC.