Despotati i Epirit

Despotati i Epirit ishte njëri nga shtetet pasuese greke të Perandorisë Bizantine që u themelua pas Kryqëzatës së Katërt më 1204 themeluar nga një rremb i familjes së aristokracisë bizantine Angelos.

Despotanti i Epirit 1252-1315