Muaji Dhilkade, Zilkade ose Dhulkade është muaji i 11 sipas kalendarit islam dhe është muaj i shenjtë.