Diagonalja është shprehje në gjeometri me të cilën kuptohet vija e drejtë që bashkon dy kulme jo të njëpasnjëshme të një shumëkëndëshi ose dy kulme të një trupi, që nuk janë në të njëjtën faqe të tij. Po ashtu me shprehjen diagonale kuptohet diçka (vij, segment, drejtëz, etj.) që ndanë në mënyrë të tërthortë një figurë, një rrafsh ose një trup, duke bashkuar kumet jo të njëpasnjëshme apo diçka që kalon sipas një diagonaleje apo diçka që bëhet në këtë drejtim.[1]


Burimi i të dhënave

Redakto
  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980