Diagrami

plan, vizatim, skicë ose skicë për të treguar se si funksionon diçka ose marrëdhëniet midis pjesëve të një tërësie

Diagrami shprehje në larmi të ndryshme shkencore dhe shoqërore me të cilën kuptohet një figurë a skicë e posaçme që ndihmon për të qartësuar lidhjet e përpjesëtimet ndërmjet madhësive të ndryshe. Diagrami zakonisht përdoret si skicë për të paraqitur grafikisht zhvillimet dhe ndryshimet e një dukurie ose të disa dukurive.[1]


Burimi i të dhënave Redakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980