Diagrami shprehje në lëmi të ndryshme shkencore dhe shoqërore me të cilën kuptohet një figurë a skicë e posaçme që ndihmon për të qartësuar lidhjet e përpjesëtimet ndërmjet madhësive të ndryshe. Diagrami zakonisht përdoret si skicë për të paraqitur grafikisht zhvillimet dhe ndryshimet e një dukurie ose të disa dukurive.[1]

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980