Diego Garsia është ujëdhesë e cila ndodhet në zemër të oqeanit Indian, 1.600 km larg pikës më jugore të gadishullit

Indian.

Shtrihet në gje.gje.jugore 7° 18 ' 48 dhe në gjat.gje.lindore 72° 24' 40. Diegom Garsia është masa më e madhe tokësore e arqipelagut Çagos. Ujëdhesa i takon Britanisë së Madhe si Teritor Britanik i Oqeanit Indian, shkurtimisht TBOI. Deri në vitin 1973 ujëdhesa ka qenë e banuar nga vendasit. Në fillim të viteve të 50-ta të shekullit të XX, fillon deportimi sistematik i banorëve nga ana e Britanisë së Madhe, me qëllim që ujdhesa t’i huazohet SHBA-ve për qëllime ushtarake. Në këtë ujdhesë gjindet njëra nga tri antenat të cilat janë pjesë e Sitemit Pozicional Global.

Gjeografia

Redakto

Historia

Redakto

Politika

Redakto

Rëndësia strategjike

Redakto

Referimet

Redakto