Dita Ndërkombëtare e Maleve u shpall nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së më 11 dhjetor të vitit 2003, pas shpalljes së Ditës Ndërkombëtare të maleve nga ana e OKB-së që shpalli në vitin 2002, vuri në dukje nevojën e ndërgjegjësimit të vazhdueshëm mbi rëndësinë e Maleve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit të tyre për të ruajtur cilësinë e jetës së njerezve.Kjo dite eshte dita e maleve qe perkujtohet cdo vit