Ditar 3, i Enver Hoxhës përmbledh vitet 1960 - 1961. Shtëpia Botuese "8 nëntori" Tiranë, 1988. Faqe 645.

Përmban periudhat:

- janar - mars 1960

- prill - qershor 1960

- korrik - shtator 1960

- tetor - dhjetor 1960

- janar - shkurt 1961

- mars - 10 maj 1961

- 11 maj - 30 korrik 1961

- gusht - tetor 1961

- nëntor - dhjetor 1961

- Treguesi i lëndës

- Treguesi i emrave

- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera