Ditar 4, i Enver Hoxhës përmbledh vitin 1962. Shtëpia Botuese "8 nëntori" Tiranë, 1988. Faqe 403.

Përmban periudhat:

- janar - shkurt 1962

- mars - prill 1962

- maj - qershor 1962

- korrik - shtator 1962

- tetor - nëntor 1962

- dhjetor 1962

- Treguesi i lëndës

- Treguesi i emrave

- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera