Ditar 9, i Enver Hoxhës përmbledh vitin 1967. Shtëpia Botuese "8 nëntori" Tiranë,1990. Faqe 349.

Përmban periudhat:

- janar - shkurt 1967

- mars 1967

- prill - maj 1967

- qershor - gusht 1967

- shtator - tetor 1967

- nëntor - dhjetor 1967

- Treguesi i lëndës

- Treguesi i emrave

- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera