Ditar për çështje ndërkombëtare 2, Enver Hoxha

Ditar për çështje ndërkombëtare 2, me autor Enver Hoxha ky vëllim përmbledh vitet 1961 - 1963 . Instituti i studimeve Marksiste - Leniniste pranë K Q të PPSh. Tiranë, 1982.

Përmban periudhat:

- janar - mars 1961

- prill - korrik 1961

- gusht - dhjetor 1961

- janar - prill 1962

- maj - korrik 1962

- gusht - dhjetor 1962

- janar - prill 1963

- maj - gusht 1963

- shtator - dhjetor 1963

- Treguesi tematik i lëndës

- Treguesi i emrave

- Treguesi gjeografik

- Lënda