Ditar për çështje ndërkombëtare 3, Enver Hoxha

Ditar për çështje ndërkombëtare 3, me autor Enver Hoxha ky vëllim përmbledh vitet 1964-1965 . Instituti i studimeve Marksiste - Leniniste pranë K Q të PPSh. Tiranë, 1982.

Përmban periudhat:

- janar - shkurt 1964

- 31 mars - 25 gusht 1964

- 28 gusht - 24 shtator 1964

- 28 shtator - 31 tetor 1964

- nëntor 1964

- Djetor 1964

- janar 1965

- shkurt 1965

- mars 1965

- prill -maj 1965

- qershor - tetor 1965

- nëntor - dhjetor 1965

- Treguesi tematik i lëndës

- Treguesi i emrave

- Treguesi gjeografik

- Lënda