Ditar për çështje ndërkombëtare 4, Enver Hoxha

Ditar për çështje ndërkombëtare 4, me autor Enver Hoxha ky vëllim përmbledh vitet 1966 - 1967. Instituti i studimeve Marksiste - Leniniste pranë K Q të PPSh. Tiranë, 1982.

Përmban periudhat:

- janar - mars 1966

- prill - korrik 1966

- gusht 1966

- shtator - tetor 1966

- nëntor - dhjetor 1966

- janar - mars 1967

- prill - maj 1967 - qershor - 14 korrik 1967

- 20 korrik - shtator 1967

- tetor - dhjetor 1967

- Treguesi tematik i lëndës

- Treguesi i emrave

- Treguesi gjeografik

- Lënda