Dokumente për Çamërinë : 1912-1939

Dokumente për Çamërinë : 1912-1939 libër nga Kaliopi Naska (përgat.), Pavli Haxhillazi (red.). Botuar në Tiranë nga "Dituria", në vitin 1999. Faqe 744. ISBN 99927-31-69-9