Dorian Koçi është studiues shqiptar dhe njohës i mirë i historisë dhe kontribuues në media me një sërë shkrimesh. Ai është gjithashtu autor i një sërë librash ku spikat studimi i tij mbi figurën e Ali Pashë Tepelenës. Në shkurt 2017 zgjidhet drejtori i Muzeut Historik Kombëtar të Shqipërisë.