Dukati enciklopedi vëll 1

Dukati enciklopedi vëll 1 Autori: Axhem Çapo. Botuar në Tiranë, 2009. Faqet e librit 589.