Durrësi...1900-1939 nëpërmjet shoqatave patriotike-kulturore-sportive

Durrësi...1900-1939 nëpërmjet shoqatave patriotike-kulturore-sportive libër me autor Sali Hidri dhe Halim Maloku (red.). Botuar : Campi Salentina (Le) : Acustica, në vitin 1999. Faqe 271.