Dymbëdhjetë vjet zhvillimi kulturuer të Kosovë-Metohis

Dymbëdhjetë vjet zhvillimi kulturuer të Kosovë-Metohis libër i botuar në Prishtinë, në vitin 1957. Faqe 156.