E folmja e Ulqinit : vështrim mbi sistemin gjuhësor

E folmja e Ulqinit : vështrim mbi sistemin gjuhësor libër me autor Kapllan Resuli dhe Suad Sulejmanaga (red.). Botuar në Gjenevë nga "Ballkani", në vitin 2016. Faqet e librit 244.