Mjet transporti me shpejtësi që dallohet nga ato normale të zakonshme si tren, aeroplan, etj. Ekspres si dhe makina apo aparate për prodhimin e produkteve me shpejtësi si p.sh. kafe ekspres.