Fabrika e prodhimit të cigareve "Elbasani" (Flora) ka operuar midis viteve 30 dhe 40. Pronar i saj ishte Ibrahim Biçaku. Në 1947 me ardhjen e komunizmit ajo u shtetëzua dhe mori emrin "Ndërmarrja Industriale Shtetërore Cigare Tiranë".