Elbasani në luftën për çlirim

Elbasani në luftën për çlirim.JPG

Elbasani në luftën për çlirim Grup Autorësh. Viti i botimit: 1971. Faqet e librit 520.