Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Elektro.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.


Elektro- është një fjalë formuese. Pjesë e parë e disa fjalëve të përbëra, që i përgjegjet nga kuptimi fjalës <<elektrik>> (p.sh.: elektroagregat, elektrodinamometër, lektrokardiogram, eletrolokomotivë, elektrosinjal etj.)[1].

Burimi i të dhënave Redakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980