Elektrostatika

Elektrostatika është studimi i fenomeneve që lidhen me trupa të ngarkuar në prehje. Siç përshkruhet nga ligji i Kulonit, trupa të tillë aplikojnë forca mbi njëri tjetrin. Sjellja e tyre mund të analizohet nëpërmjet koncepteve të fushës elektrike që rrethon çdo trup të ngarkuar, e tillë që çdo trup i ngarkuar i vendosur në këtë fushë është subjekt i nje force në madhësi të drejtëpërdrejtë me madhësinë e ngarkesës dhe madhësinë e vlerës së fushës magnetike në atë pozicion. Nëqoftëse forca është tërheqëse apo shtytëse kjo varet nga polariteti i ngarkesës. Elektrostatika ka aplikime të shumta, që variojnë që nga analiza e fenomeneve si vetëtimat deri tek ndërtimi i motorave , siç është për shembull motori elektrostatik. kur ferkoni tullumbacen ne rrobat tuaja dhe e afroni ate prane murit , ajo terhiqet nga muri . tullumbacja gjithashtu devijon currilin e ujit qe del nga rubineti ose terheq copa te vogla letre . keta jane shembuj te dukurive elektrostatike . ato ndodhin sepse kur ferkoni tullumbacen ajo elektrizohet . ka 2 lloje ngarkesash elektrike , - dy ngarkesa pozitive shtyjne njera-tjetren - dy ngarkesa negative shtyjne njera-tjetren . -nje ngarkese pozitive dhe nje ngarkese negative terheqin njera tjetren.Nje trup behet i ngarkuar negativisht kur ne te hyjne elektrone tet tjera.Nje trup behet i i ngarkuar negativisht kur nga ai largohen elektrone.Shkarkimet statike mund te demtojne qarqet elektrike te kompjuterat,madje ne disa situata edhe shkendija te vogla qe mund te cojne ne shperthime.