Elton Deda është një këngëtar shqiptar i lndur më 5 prill 1973 në Tiranë.