Emin Haxhiademi kryetar i Bashkisë së Elbasanit (1908).