Enciklopedia e Dibrës me autor Fatos Daci. Botuar nga "Albpaper". Tiranë, 2006. vëll. 1, 496 faqe.