Endoxon është një kompani Zvicerane që zhvillon zgjedhjeve të hartave në internet, shëbime të ngjashme në celularë, zhvillim të të dhënave, kartografi, marketing direkt dhe Trinity software suite.

Shenja dalluese e kompanisë Endoxon

Endoxon ka zhvilluar fotogrfitë hartografitë për komanitë e njohura zvicerane në map.search.ch si dhe local.ch që kanë shërbime lokale duke ofruar shërbime vetem për në Zvicer.

Që nga viti 1988, Endoxon me 75 të punësuarit ka krijuar shumë zgjedhje online për nevojat gjeografike duke përdorur teknologjinë AJAX në krijimin e hartave. Teknologjia e kompanisë Endoxon mundëson integrimin dhe zhvillimin e të dhënave të referencuara gjeografike dhe fotografi hapsinore dhe satelitore me rezolucion të madh për internet dinamik dhe shërbimi celularë.

18 dhjetor të vitit 2006 Endoxon u bë pronë e Google Inc. e cila zgjeroi shërbimet e veta më të detajuara për në Evropë.