Energjia dhe ambjenti : konferenca e II kombëtare e Shoqatës Termoteknike Shqiptare : Tiranë, më 15 Dhjetor 2000

Energjia dhe ambjenti : konferenca e II kombëtare e Shoqatës Termoteknike Shqiptare : Tiranë, më 15 Dhjetor 2000 libër nga Hysen Agolli (përpun.), Aleksandër Shalësi (përpun.), Ernest Dylgjeri (përpun.). Botuar në Tiranë, në vitin 2000. Faqe 80.