Enis Kervan ishte deputet i Kuvendit të Kosovës nga Grupi Parlamentar 7+ në periudhën e shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, më 17 Shkurt, 2008. Në vitin 2006, Kervan përfundoj Shkollën Politike në Institutin e Prishtinës në bashkëpunim me Këshillin e Evropës. Në vitin 2008 morri titullin: Magjistër i Gjuhës dhe Letërsisë Turke në Universitetin e Prishtinës. Ndërsa, që nga viti 2008 punon në tezën e doktoratës në Universitetin e Shkupit. Kervan flet gjuhën shqipe, serbe dhe angleze përveç gjuhës së tij amtare.