Enkelejda Shkreli

politikane shqiptare

Enkelejda Shkreli (13 shtator 1971, Tiranë) është studiuese në fushën e gjuhësisë dhe politikane shqiptare e asociuar me Partinë Socialiste.

BiografiaRedakto

KarieraRedakto

 • 1998, Diplomimi për Gjuhësi, pranë Fak. Histori-Filologji në U.T.[nevojitet citimi]
 • 2000, Punonjese shkencore pranë Institutit te Gjuhësisë dhe Letërsisë, në Departamentin e Historisë se Gjuhës dhe Dialektologjisë.[nevojitet citimi]
 • 2001, Specializim 4 mujor (dhjetor 2000 - mars 2001) pranë departamentit te italianistikes në Universitetin e Bolonjës për “Kërkime në fushën e sociolinguistikës” (burse studimi akorduar nga Ambasada Italiane në Tirane).[nevojitet citimi]
 • 2002, Specializim 3 mujor (janar 2002 - prill 2002) pranë departamentit te italianistikes në Universitetin e Bolonjës “Metodologji e studimeve sociolinguistike në repertor te Shqipes” (burse studimi akorduar nga Ambasada Italiane në Tirane). Udhëheqjes : prof. ass. B. Badini.[nevojitet citimi]
 • 2006, Mbrojtja e Masterit pranë U.T. - Departamenti Gjuhësisë, Fakulteti Histori-Filologji, me teme: “Prirje vetestrukturuese te Shqipes se sotme – dhe çështje te metodës se studimit”.
 • 2006, Lektore e lendes “Gjuhe Shqipe e Aplikuar” pranë Universitetit Evropian te Tiranes (UET)
 • 2009, Deputete e Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë. Anëtare e Komisionit Parlamentar për Edukimin, Kulturën dhe Mediat
 • 2012, Mbrojtje e Doktoraturës me objekt “Rilevimi i usus-it te Shqipes se shkruar”, në bashkëkonsultim me Departamentin e Studimeve Filologjike, Gjuhësore dhe Letrare te Universitetit “La Sapienza” – Rome (IT).

Botime shkencoreRedakto

 • Referat: “Shqipja, gjuhe e drunjte ?” mbajtur në Simpoziumin “Gjuhet dhe kulturat nen trysninë e globalizimit”, organizuar nga Min. Franceze e Edukimit, Min. Franceze e Punëve te Jashtme dhe MKRS e Shqipërisë. Sarande - maj 1999.
 • “Përvijime te ndikimit italian mbi shqipen – rasti i ligjërimeve rinore” në Konferencën “Italishtja - gjuhe e dyte në Shqipëri”, organizuar nga Instituti Italian i Kulturës (IIC) dhe Fakulteti i Gjuhëve te Huaja (U.T.) Tirane – 2000.
 • Diskutim: “Sfida e emancipimit gjuhësor në Shqipëri” në Tryezën e Rrumbullaket organizuar në I.GJ.L. me rastin e botimit te “Proceseve te ndikimit italian mbi Shqipen” te L. Shamku-Shkrelit – Tirane 2000.
 • “Gjuha nuk preket, por ndryshon” mbajtur në Konferencën e organizuar nga A.SH.SH. mbi “Shqipen standarde dhe shoqërinë shqiptare sot” – Tiranë, më 11-12 nëntor 2002.
 • “Drejt një sociolinguistike funksionale”, mbajtur në Konferencën vjetore te Studimeve Albanologjike, pranë Universitetit te Prishtinës – gusht 2005.
 • “Rilevimi i Usus-it, parakusht i planifikimit gjuhësor” në Kolokiumin me objekt “Dukuri te Shqipes Bashkëkohore” mbajtur në Akademinë e Shkencave, në tetor 2005.
 • Diskutimi: “Mbi procedurat dhe praktikat për katalogimin e mjeteve te përdorimit gjuhësor Shqip” mbajtur në Tryezën e Rrumbullaket, asistuar nga prof. Tullio De Mauro, dhe organizuar nga Rrethi Gjuhësor i Tiranes (Rr.Gj.T) – Tirane 08.10.2005.
 • “Fjalori i Frang Bardhit, rojë e continuum-it identitar” mbajtur në Konferencën me teme “Identiteti evropian i shqiptareve” – me pjesëmarrjen e I. Kadare. 22 qershor 2006.
 • “Geni françeskan – kontributi gjuhësor i At Justin Rrotes” mbajtur në konferencën shkencore organizuar nga Provinca Françeskane e Shqipërisë – Tirane 2006.
 • “Lidhja mes gjuhës dhe letërsisë – fjala si mjet i përbashkët i tyre” Leksioni i Hapur mbajtur para mësuesve dhe maturave te Institutit Arsimor “Wilson” – Tirane, mars 2007.
 • “Rivlerësim sociolinguistikë i studimeve në fonetiken historike te Shqipes” në Kolokiumin e organizuar nga A.SH.SH. me rastin e botimit te “Fonetikes historike te Gjuhës Shqipe” te K. Topallit – qershor 2007.
 • Diskutimi: “Perspektivat e integrimit te gjuhës me letërsinë në tekstet shkollore” në kuadër te Tryezës se Rrumbullaket organizuar nga Instituti i Kurrikulave, M.A.SH. – Tirane, tetor 2007.
 • “Vështrim semanto-etimologjik mbi lemën "atme" te Fjalorit te ‘Bashkimit’” mbajtur në Konferencën e organizuar nga Universiteti “L. Gurakuqi” me rastin e 100-vjetorit te botimit te Fjalorit te Shoqnise "Bashkimi" – Shkodër, janar 2008.
 • “Toleranca gjuhësore si domosdoshmëri e emancipimit demokratik te shoqërisë” mbajtur në Konferencën Ndëruniversitare, organizuar në Tirane nga Universiteti Evropian i Tiranes – mars 2008.