Eno Mikani është regjisor shqiptar i njohur me filmin e metrazhit të shkurtër "Abandoned Eden" të zhvilluar në vitin 2004.