Epopeja e të 36-tëve Grup Autorësh. Viti i botimit: 1961. Faqet e librit 200.