Erozioni është proces natyror i zhvendosjes së materialit të shkapërderdhur si dheut, baltës, gurëve etj, nën ndikimin e erës, ujit, ose nën ndikimin e gravitetit. Erozioni është proces natyrorë i cili në disa raste i rritet intenziteti nën ndikimin e aktivitetit të njeriut. Rezultatet e erozionit janë thellimi i shtretërve të lumenjëve. Erozioni vjen edhe si pasojë edhe e prerjes se pemëve.

Monument Valley, SHBA

Llojet:

  • Erozioni eolik
  • Erozioni lumor
  • Erozioni akullnajor
  • Erozioni gëlqeror
  • erozioni berthamor

Shih edhe Redakto