Erozioni është process natyror i zhvendosjes së materialit të shkapërderdhur si dheut, balltës, gurëve etj, nën ndikimin e erës, ujit, ose nën ndikimin e gravitacionit . Erozioni është process natyrorë i cili në disa raste i rritet intenziteti nën ndikimin e aktivitetit të njeriut. Rezultatet e erozionit janë thellimi i shtretërve të lumenjëve, rasti më enklatant është thellimi i shtratit të Lumit Kolorado në SHBA., mandej shvendosjen e bregdetit.Erozioni vjen si pasoje edhe e prerjes se pemeve.

NegevWadi2009.JPG
Monument Valley, SHBA
  • Erozioni Akullnajor
  • Erozioni Gëlqeror

Shih edheRedakto