Në krahinat e thata shkretinore dhe pa vegjetacion , për shkak të ndryshimeve të mëdha ditore të temperaturave, bëhet coptimi I shkëmbinjëve. Era nga keto sipërfaqe bart vetëm rërën dhe pluhurin, në vend mbesin blloqet e mëdha shkëmbore me shpërndarje të pa rregullt që quhen hamade (shkretira shkëmbore), që bëjnë pjesë në forma erosive.

Edhe oazat janë forma erosive të erës.

Si forma të mëdha erosive në shkretëtira janë uadet. Ato janë lugina të thata të lumejve të dikurshëm. Era formon edhe forma akumulative, ku bëjnë pjesë shkretirat ranore, të cilat quhen me emra të ndryshëm: erg, kum, nefud, shamo. Trajat e ngritura me grumbullimin e rërës quhen Dune.

Shih edheRedakto