Disa bime dhe droga bimore dallohen nga njera tjetra prej eres karakteristike qe kane, ere e cila vjen nga lende te avullueshme. Qe te perziera se bashku , perbejne te ashtuquajturen esence ose vaj esencial ose vaj eteror. Quhet vaj eteror sepse ne prekje ajo eshte e yndyrshme kurse eshte e avullueshme si eteri . Esencat jane lende aromatike qe prodhohen nga specie te caktuara bimore. Aftesia e bimeve per te formuar esenca nuk eshte gjithperfshirese, qe do te thote se te gjitha bimet nuk mund te formojne esenca. Te pasura me esenca jane bimet e familjes Pinaceae, Lauraceae, Apiaceae, Lamiaceae etj. Esencat gjenden te grumbulluara ne sasi jo te barabarta neper pjeset e ndryshme te bimeve, ku depozitohen ne formacione te posacme, ku te gjitha se bashku quhen APARAT ESENCIAL. Aparati esencial ndahet ne : Aparatin esencial te jashtem ( njollat ghenderore, qimet gjenderore si dhe gjenderat) Aparatura esenciale te brendshme ( qelizat sekretore, xhepat dhe shtigjet me kanale te vogla sekretore.)