Essequibo Islands-West Demerara

Guyana-Essequibo Islands-West Demerara.png

Essequibo Islands-West Demerara është një nga 10 rajonet të Guajanës.