Etapa e re në Kosovë : poezi

Etapa e re në Kosovë : poezi me autor Nijazi Sulça. Botuar Ankara, në vitin 1999. Faqet e broshurës 32.