Etem Arifi shqiptar nga Kosova, i lindur më 24.01.1967 në Lipjan, Arifi ishte deputet i Kuvendit të Kosovës nga Grupi Parlamentar i SLS-së në periudhën e shpalljes së Pavarësisë së Kosovës. Që nga viti 2000, Arifi ishte anëtarë kryesisë në PDAK, ndërsa, në vitin 2003 Arifi ishte nëpunës i qendrës komunale të regjistrimit civil në Lipjan. Përveç gjuhës së tij amtare, Arifi flet dhe gjuhën serbe dhe gjermane.