Etnogjeneza e ilirëve libër me autor Muzafer Korkuti dhe Lorenc Bejko (rec.). Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 2016. Faqe 228.