Etologjia humane është drejtimi i etologjisë qe merret me studimimin e sjelljeve te njeriut.

Shumë prej sjelljeve te njeriut jane të lindura,pra të trashëgushme që me lindjen e individit,krahas sjelljeve te lindura,si e qara,thithja e gjirit te nënës etj. shfaqen edhe aftesi për të mësuar.Me kalimin e viteve njeriu bën një jetë shoqërore. Njerëzit janë te pajisur me aftësinë për të fituar dhe shfaqur sjellje të mësuara, sjellje këto qe mund te jenë shumë të ndërlikuara. Kjo aftësi është e lidhur me specializimin e trurit. Madje tek njerëzit në mjedise shoqërore sjelljet e mësuara fillojnë e mbizotërojnë ndaj sjelljeve te lindura.

<ref>Biologjia 9</ref>