Evgjeni Thaçi - Dragusha shqiptare nga Kosova dhe deputete e Kuvendit të Kosovës.