Fakulteti i Arteve i Universitetit të Prishtinës

Fakulteti i Arteve i Universitetit të Prishtinës ka filluar punë me si fillim me Degën e Artit  Figurativ,  e cila është themeluar nga Kuvendi i Kosovës më 31 korrik 1973. Akademia e filloi punën më 25 dhjetor të vitit akademik 1973/74.

Fakulteti i Arteve, Prishtinë

Historiku

Redakto

Fakulteti i Arteve ka filluar punë me si fillim me Degën e Artit  Figurativ,  e cila është themeluar nga Kuvendi i Kosovës më 31 korrik 1973. Akademia e filloi punën më 25 dhjetor të vitit akademik 1973/74.

Në vitin akademik 1975/76 formohet Dega e Artit Muzikor.

Në vitin akademik 1986/87 Akademia shndërrohet në Fakultet të Arteve,  më emërtimin Fakulteti i Arteve.

Në këtë kontekst themelimi i Akademisë e më vonë i Fakultetit të Arteve ishte kurorëzim i përpjekjeve shumëvjeçare dhe të suksesshme të krijuesve të seksioneve të arteve figuFakulteti i Arteve ka filluar punë me si fillim me Degën e Artit  Figurativ,  e cila është themeluar nga Kuvendi i Kosovës më 31 korrik 1973. Akademia e filloi punën më 25 dhjetor të vitit akademik 1973/74.

Në vitin akademik 1975/76 formohet Dega e Artit Muzikor.

Në vitin akademik 1986/87 Akademia shndërrohet në Fakultet të Arteve,  më emërtimin Fakulteti i Arteve.

Në këtë kontekst themelimi i Akademisë e më vonë i Fakultetit të Arteve ishte kurorëzim i përpjekjeve shumëvjeçare dhe të suksesshme të krijuesve të seksioneve të arteve figurative,  arteve muzikore dhe arteve dramatike që vepronin në kuadër të SHLP-së prej vitit 1958 deri në fund të viteve të 80-ta.  

Ndërsa nga viti akademik 1989/90 themelohet edhe Dega e Arteve Dramatike, fillimisht më Drejtimin e Aktrimit. Aktualisht Fakulteti i Arteve në kuadër të Universitetit të Prishtinës, funksionon në tri departamente: Arte Vizuele, Arte Muzikore dhe Arte Dramatike.[1]

Dega e Arteve të Bukura

Redakto

Ky paragraf përshkruan Departamentin e Arteve të Bukura në Fakultetin e Arteve, i cili ka 298 studentë aktivë, 25 profesorë me kohë të plotë, 31 profesorë me kohë të pjesshme nga Universiteti i Prishtinës dhe 13 profesorë ndihmës me kohë të pjesshme. Programi i Arteve të Bukura ofron shtatë profile studimi në nivelin BA, dhe secili profil ka 24 kredite ECTS, të ndara ndërmjet katër viteve akademike. Gjuha e mësimdhënies në nivelin BA është shqipja.[2]

 • Piktura: Ky profil është për studentët që dëshirojnë të mësojnë teknika dhe mediume të pikturës për të krijuar një vizion artistik, kompozicion, ngjyra dhe kritikën e vepërave të tyre dhe të të tjerëve.
 • Skulptura: Ky profil është për studentët që dëshirojnë të mësojnë teknika dhe metodat konceptuale për të krijuar art skulptural, duke përfshirë prodhimin e objekteve dhe formave të tjera të artit hapësinor dhe shfrytëzimin e tyre si komunikues vizual.
 • Grafika: Ky profil është për studentët që dëshirojnë të mësojnë teknika të shtypit me ngjyra dhe eksplorim të mëtejshëm të imazhit bardh e zi, dhe për artet e librave, litografinë dhe shtypje të relievit.
 • Ilustrimi dhe vizatimi: Ky profil është për studentët që dëshirojnë të zhvillojnë aftësi vizuale dhe fizike për vizatim dhe ilustrim, përdorimin e teknikave lineare dhe tonale për të përshkruar dritën dhe hijen, si dhe formën dhe përbërjen.
 • Art Konceptual dhe Media të reja: Ky profil është i ri dhe është për studentët që dëshirojnë të fokusohen në ide dhe koncepte të reja si material artistik në mediat e reja si video, instalacioni, performanca, etj.
 • Fotografia: Ky profil është për studentët që dëshirojnë të mësojnë teknikat e fotografisë për të krijuar vepra artistike me imazhe, dhe për të eksploruar tematikat që lidhen me fotografinë si medim artistik.
 • Arti Industrial dhe Designi: Ky profil është për studentët që dëshirojnë të mësojnë teknikat e dizajnit industrial dhe të aplikojnë këto teknika në prodhimet e tyre artistike.

Çdo profil është i akredituar në Programin e Arteve të Bukura dhe ka tematika të ndryshme

Dega e Arteve Dramatike

Redakto

Departamenti i Arteve Dramatike (DAD) është program studimor në Fakultetin e  Arteve me 250 studentë aktivë, 32 profesorë me kohë të plotë, 1 profesor me kohë të pjesshme nga Universiteti i Prishtinës dhe 20 profesorë ndihmës me kohë të pjesshme dhe 3 profesorë vizitorë.

Programi i Arteve Dramatike, aktualisht, ofron studime në tetë profile studimi të nivelit BA. Profilet BA kanë 24 kredite ECTS, të ndara, në mënyrë të barabartë, ndërmjet katër viteve akademike. Gjuha e mësimdhënies në nivelin BA është gjuha shqipe.[3]

Profilet e studimeve (BA) të akredituara në Programin e Arteve të Dramatike janë:

 • Aktrim (BA): Profili i Aktrimit është krijuar për të përgatitur studentët për të luajtur rolet në teatër, film, TV, radiodramë dhe forma të tjera të interpretimit performativ pas diplomimit. Gjatë studimeve, studentët do të zhvillojnë aftësitë e tyre për të luajtur në mënyrë profesionale dhe të komunikojnë me dramaturgë, skenaristë, regjisorë, producentë dhe autorë tjerë të artit skenik. Ata do të jenë në gjendje të analizojnë dhe të diskutojnë në mënyrë kritike për çështjet etike, kulturore dhe shoqërore dhe të angazhohen në arenën e artit skenik nën udhëheqjen e profesorëve.
 • Regji Teatri (BA): Profili Regji Teatri synon të krijojë regjisorë profesionistë në fushën e regjisë së teatrit. Qëllimi i studimeve është të sigurojë studentët me njohuri të përgjithshme dhe artistike në fushën e regjisë së teatrit në Kosovë dhe jashtë saj. Studentët mësojnë si të shfrytëzojnë potencialin e tyre krijues dhe artistik për të krijuar shfaqje teatrore dhe për të punuar në pozicione të tjera të artit skenik, si filmi dhe TV.
 • Regji Filmi dhe TV (BA): Profili Regji Filmi dhe Televizionit është programi i vetëm i Regjisë së Filmit dhe Televizionit në Kosovë dhe synon të përgatisë studentët për t'u bërë pjesë e industrisë së filmit dhe televizionit. Gjatë studimeve, studentët mësojnë të gjitha hapat e filmbërjes, duke filluar nga ideja dhe deri te projeksioni, në nivel profesional. Ata bashkëpunojnë me studentët e profileve të tjera për të krijuar vepra filmike dhe multimediale.
 • Dramatugji dhe Skenar Filmi dhe TV (BA): Profili Dramaturgji dhe Skenar filmi dhe TV synon të përgatisë studentët për të krijuar vepra dramatike, të ekspozuara ndaj konkurrencës së tregut në fushën artistike të teatrit dhe dramës. Gjatë studimeve, ata do të njihen me përvojat dhe arritjet dramatike dhe me teatrin modern dhe bashkëkohor në mënyrë të pavarur dhe do të zhvillojnë aftësitë e tyre krijuese dhe artistike për të përgjigjur kërkesave të publikut në fushën artistike të dramës, filmit dhe TV.
 • Dizajn Skene dhe Kostumografi (BA): Ky program ndihmon studentët që të fitojnë njohuri dhe aftësi për të punuar si skenografë dhe kostumografë në teatër, film artistik, dhe televizion. Ata mësojnë të komunikojnë në mënyrë efektive në gjuhën e dramës, teatrit, filmit, televizionit dhe regjisë multimediale. Gjatë studimeve, studentët përgatiten të punojnë bashkë me profilet e tjera si regjia, aktrimi, dramaturgjia dhe skenari i filmit/tv, produksioni, kamera e montazhi. Ata gjithashtu mësojnë të vlerësojnë në mënyrë të pavarur krijimin artistik, duke u fokusuar në dizajnin skenik, idenë e kostumeve dhe interpretimin e shfaqjes skenike në mënyrë sa më kreative.
 • Produksion (BA): Ky program është i ri dhe akredituar në vitin akademik 2021/22. Qëllimi i tij është që studentët të marrin njohuri mbi teorinë dhe praktikën e produksionit, të njihen me teknikat e punës praktike në sheshxhirime filmike, të kuptojnë produksionin teatror dhe të aplikojnë punën e tyre si specialistë në organizim dhe sektorë të prodhimtarisë filmike dhe teatrore në vendin dhe jashtë tij.
 • Kamerë dhe Montazh (BA): Ky program është i ri dhe akredituar për herë të parë në vitin akademik 2021/22. Planprogrami bazohet në standardet profesionale të industrisë filmike dhe audiovizuale dhe është krijuar bazuar në nevojat e industrisë brenda vendit. Ky program është i vetmi në Kosovë që ofron njohuri dhe aftësi në fushën e kamerës dhe montazhit të filmit dhe televizionit. Studentët mësojnë të gjithë hapat e filmbërjes në nivel profesional dhe përgatiten për të punuar në industrinë e filmit dhe televizionit.

Shih edhe

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto

Referime

Redakto
 1. ^ "Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina". Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina. Marrë më 2023-03-04.
 2. ^ "Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina". Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina. Marrë më 2023-03-04.
 3. ^ "Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina". Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina. Marrë më 2023-03-04.