Petro Marko

Skeda:Fantazma dhe plani 3+4.jpg

"Fantazma dhe plani 3+4" Roman me Autor Petro Marko. Shtëpia botuese OMSCA, viti 2000. Faqe 192.